Slide

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vesijohtoliike P. Marjamaa Oy
Kiertotie 2
98100 KEMIJÄRVI

Y-tunnus: 0976616-8
Puh: 016 812 178

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin tietosuoja asetuksen mukaisesti. Lisätietoja Olli-Pekka Marjamaa ollipekka.marjamaa(@)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Vesijohtoliike P. Marjamaan asiakas-, projekti-, ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely toimeksiantoihin ja projekteihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän reskontra asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja..

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta, asiakas suhteen loppumisen vuoksi tai yhteistyön päättymisen johdosta, (”oikeus tulla unohdetuksi”). Oikeus omien tietojen
poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä lainsäädännöllisistä, kirjanpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muilta osin pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Muuta huomioitavaa

Sivuston käyttäjiä seurataan mahdollisesti Google Analytics palvelulla, keräämme ko. palvelussa saatavat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot. Verkko-sivujen kehittämistä varten, sivuston käytön helpottamiseksi sekä verkkosivuilla olevan
tiedon täydentämiseksi. Tietoa käytetään vain kehittämistarkoitukseen.

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi sekä verkkosivuilla olevaan lomakekenttään täytetyt tiedot ja yhteydenottoa koskevat asiat. Palaute tai yhteydeottopyynön tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin lomakekentän täyttäjän yhteydenottoon.